Đặt Phòng
Đặt online hoặc gọi: 84-4-39264009
Tel: 84-4-39264010 | Email: sales@starlightcruises.vn
Liên hệ với chúng tôi:

Luyện Thái Cực Quyền

Thái Cực Quyền là một môn võ học dưỡng sinh có từ lâu đời bắt nguồn từ Trung Quốc. Luyện Thái Cực Quyền giúp người luyện rèn luyện kỹ năng chiến đấu, sự tập trung, sức khỏe, sự điềm tĩnh…Lớp Thái Cực Quyền của Starlight Cruise diễn ra vào mỗi buổi bình minh.

Tai-Chi-Exercise1 Tai-Chi-Exercise2 Tai-Chi-Exercise4